Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikaty

Certyfikacja gospodarki leśnej to procedura, w wyniku której niezależna organizacja potwierdza prowadzenie gospodarki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami.

Lasy objęte zarządem RDLP Lublin posiadają dwa certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC i PEFC.

FSC certyfikat Forest Stewardship Council™ (FSC®) Gospodarki Leśnej i Kontroli Pochodzenia Produktu (FM/CoC) nadany przez Rainforest Alliance.

Certyfikat obowiązuje od 23 stycznia 2014 r. do 22 stycznia 2019 r.

PEFC certyfikat  w zakresie: trwałe i zrównoważone zagospodarowanie lasów.

Certyfikat jest ważny od 10 lipca 2015 r. do 09 lipca 2018 r.

Certyfikaty te oznaczają, że lasy RDLP Lublin zarządzane są zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniu równowagi między zasadami ekonomicznego prowadzenia gospodarki leśnej, a utrzymaniem trwałości ekosystemów leśnych.