Web Content Display Web Content Display

Historia

 

   Nadleśnictwo Włodawa rozpoczęło działalność  w lipcu 1944 r. na podstawie upoważnienia  Starosty Włodawskiego.  Siedziba Nadleśnictwa mieściła się wówczas we Włodawie przy ul. Lubelska. Obowiązki nadleśniczego pełnił  Marian Chorąży.

Nadleśnictwo było odpowiedzialne za przejęcie gruntów od Komisji Ziemskiej Majątkowej  oraz zabezpieczenie przed kradzieżami i rozgrabieniem majątku. Zadaniem nadleśnictwa było również sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasu w celu podjęcia czynności związanych z zagospodarowaniem.

  Pierwszą sprzedaż drewna odnotowano w dniu 9 listopada 1944 r. był wydatek 5 mp opału  nr kwitu 288 dla Jednostki Wojskowej Nr 47947, która była jednym z kontrahentów nadleśnictwa. Do znaczących nabywców drewna należeli: Sąd Grodzki we Włodawie, Zarząd Grodzki we Włodawie, Urząd Skarbowy we Włodawie, Sanatorium Adampol oraz Tartak Państwowy.

W roku 1948 nastąpiła reorganizacja Nadleśnictw w wyniku której powstały trzy Nadleśnictwa: Włodawa, Wisznice i Kołacze.

Kolejna reorganizacja zakończona w roku 1974, spowodowała powiększenie obszaru Nadleśnictwa Włodawa o Nadleśnictwo Kołacze, część Nadleśnictwa Wisznice i część Nadleśnictwa Dubeczno.

  

                                        na fotografii w środku obok p. Darmochwała jest

                                                        również Ryszard Kryjak (pracownik nie wymieniony w opisie)

 

W roku 1990 siedziba Nadleśnictwa Włodawa  została przeniesiona do nowego budynku mieszczącego się w Susznie przy ul. Szpitalna 152 A. gdzie mieści się dotychczas.

Nadleśniczymi w okresie działania Nadleśnictwa Włodawa byli:

1.    M. Chorąży           (1944-1948)

2.    S. Szwajkowski      (1948-1950)

3.    M. Czajkowski       (1950-1958)

4.    A. Chorąży            (1958-1959)

5.    St. Bukowy            (1959-1962)

6.    F. Buczak              (1962-1964)

 7.    H. Rumik             (1965- 1973) 

 8.    Wł. Lewandowski   (1974-1987)

 9.    M. Białobłocki        (1988-1998)

10.   A. Kozak              (16.11.1998 - 21.11.2018)

11. J. Jabłoński             od 21.11.2018 i nadal


Obecnie Nadleśnictwo Włodawa zarządza powierzchnią  23 063,89 ha gruntów, podzielone jest na 15 leśnictw i 1 gospodarstwo szkółkarskie.

Fotografia pracowników z 2014 r.