Asset Publisher Asset Publisher

obszar chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu

 

       

W granicach Nadleśnictwa Włodawa położone są częściowo dwa obszary chronionego krajobrazu: Poleski OChK, Nadbużański OChK.

         Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu utworzony w 1983 r. zajmuje powierzchnię 44950 ha. Położony jest na terenie gmin Sosnowica, Urszulin, Stary Brus, Włodawa, Wola Uhruska. Obejmuje znaczną część Równiny Łęczyńsko – Włodawskiej, łącząc ze sobą zespół obszarów chronionych w rejonie Poleskiego Parku Narodowego z Sobiborskim Parkiem Krajobrazowym oraz Szackim Parkiem Narodowym na Ukrainie. Podstawowym elementem krajobrazu tego obszaru jest rozległa równina z licznymi torfowiskami (m.in. Krowie Bagno, Torfowisko Dubeczyńskie), jeziorami (m.in. Białe Sosnowickie, Uściwierz, Białe Włodawskie) oraz lasami sosnowymi i mieszanymi. Poleski OChK spełnia niezwykle ważną funkcję w zachowaniu równowagi stosunków wodnych i klimatycznych regionu.

         Łączna powierzchnia gruntów LP w zarządzie Nadleśnictwa Włodawa położonych w Poleskim OChK wynosi 1992,27 ha.

         Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu został utworzony w 1990 r. Zajmuje powierzchnię 11300 ha i położony jest na terenie gmin Terespol, Kodeń, Sławatycze i Hanna. Obejmuje bardzo cenne przyrodniczo tereny lewobrzeżnej doliny Bugu. Bug jest jedną z niewielu dużych rzek w Europie, która zachowała swój naturalny charakter, tzn. kręty bieg z licznymi zakolami, starorzeczami i naturalną, bogatą roślinnością. Skupiska starorzeczy zwanych bużyskami rozmieszczone są nierównomiernie, najwięcej jest ich w okolicach Jabłecznej, Sławatycz, Hanny i Dołhobród. Większość z nich jest płytka i silnie porośnięta roślinnością wodną i szuwarową. Znaczne powierzchnie zajmują pastwiska i murawy z charakterystyczną  dla nadbużańskich krajobrazów roślinnością. Zachowały się tu na małych powierzchniach łęgi wierzbowo – topolowe oraz na wydmach i wyniesieniach suche bory chrobotkowe.

         Łączna powierzchnia gruntów LP w zarządzie Nadleśnictwa Włodawa położonych w Nadbużańskim OChK wynosi 72,84 ha.