Asset Publisher Asset Publisher

Oferta łowiecka

Na zdjęciu kwatera myśliwska Stary Tartak w Nadleśnictwie Lubartów

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego ,oznacza to ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej – tak definiuje łowiectwo ustawa „Prawo Łowieckie" z 13 października 1995 r. Zwierzęta łowne w stanie wolnym, jako dobro ogólnonarodowe, stanowią własność Skarbu Państwa

 

Nadleśnictwo Włodawa nie posiada ośrodków hodowli zwierzyny.

Jednakże na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych takie ośrodki się znajdują.. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie zaprasza Państwa na polowania w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych (OHZ-LP) położonych w najpiękniejszych częściach naszego Regionu takich jak: Podlasie, Lasy Kozłowieckie, Roztocze, Puszcza Solska, Lasy Janowskie i Puszcza Sandomierska. Polowania organizowane są za pośrednictwem własnego Biura Turystyki Myśliwskiej „Roztocze" w ośmiu Nadleśnictwach zarządzających dziewięcioma OHZ-LP o łącznej powierzchni łącznej 127 tys. ha. w tym 70 tys. ha lasu. W OHZ-LP występuje szeroka gama gatunkowa zwierzyny: 130 łosi, 1500 jeleni, 450 danieli, 3400 sarn i 850 dzików. Zróżnicowane warunki przyrodnicze, geograficzne i środowiskowe stwarzają warunki bytowania zwierząt chronionych takich jak: wilk, ryś, bóbr, wydra, głuszec, bielik, bocian czarny i innych. Skorzystanie z naszej oferty polowań pozwoli Państwu na wypoczynek w kwaterach myśliwskich o wysokim standardzie z tradycyjną polską kuchnią, położonych w łowisku. Będziecie Państwo mieli również okazję poznać wielokulturowość regionu Lubelszczyzny, a także osobliwości przyrodnicze i historyczne na terenach Wschodniej Polski. Turystyka myśliwska na terenie naszej RDLP organizowana jest dla myśliwych zagranicznych i krajowych w oparciu o cennik. Myśliwi zagraniczni korzystają z oferty polowań przez zagraniczne i krajowe Biura Polowań lub w ramach akwizycji bezpośredniej. Myśliwi krajowi zawierają stosowną umowę z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie – Biurem Turystyki Myśliwskiej „Roztocze". Zamawianie polowań przez kontrahentów zagranicznych i krajowych – Biur Polowań i osoby indywidualne za pośrednictwem BTM „Roztocze" powinno uwzględniać określone zasady. W sprawach organizacji polowań prosimy kontaktować się z osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie BTM „Roztocze" – RDLP w Lublinie: Andrzej Tyrawski tel. mobile +48 602 304 347 e-mail: hunting@lublin.lasy.gov.pl