Web Content Display Web Content Display

  

Nadleśnictwo Włodawa jest podstawowa jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.

Zadaniem nadleśnictwa jest prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej w zakresie hodowli, ochrony, pozyskiwania drewna i użytków ubocznych, melioracji gruntów leśnych i nieleśnych, budowy dróg leśnych i budowli związanych z gospodarstwem leśnym.

Całokształtem działalności Nadleśnictwa zarządza Nadleśniczy, który jednoosobowo ponosi odpowiedzialność i reprezentuje nadleśnictwo na zewnątrz.

Całokształtem spraw związanych z produkcją leśną i pracą leśniczych kieruje zastępca nadleśniczego. Sprawami związanymi z działem księgowości kieruje główny księgowy.

Ogółem spraw związanych z administracją kieruje sekretarz. W skład nadleśnictwa wchodzą: biuro nadleśnictwa i leśnictwa. Nadleśnictwo podzielone jest na 3 obręby leśne, 15 leśnictw i 1 leśnictwo szkółkarskie

Na czele leśnictwa stoi leśniczy, który swoje zadania realizuje wraz ze swoim „zastępcą" podleśniczym.