Asset Publisher Asset Publisher

Parki krajobrazowe

Parki krajobrazowe

W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa występuje Poleski Park Krajobrazowy utworzony 1983 r. Powierzchnia parku wynosi 5113 ha. Położony jest na terenie gmin Urszulin, Stary Brus i Sosnowica. Krajobraz parku to mozaika pól, łąk, torfowisk, wód i lasów. Urozmaiceniem tego nizinnego krajobrazu jest wyniesienie – Guz Woli Wereszczyńskiej. Wokół parku rozciąga się otulina o powierzchni 16954 ha, która stanowi jednocześnie zachodnią część Poleskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Celem ochrony w parku jest zachowanie krajobrazu Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego. Walory przyrodnicze tego terenu wpłynęły na wpisanie go na listę ostoi ptaków o randze krajowej oraz uznano go za ostoję przyrody o znaczeniu międzynarodowym w systemie CORINE Polesie Lubelskie, które jest częścią dużej ostoi pod nazwą Pojezierze Łęczyńsko – Włodawskie. Jest to również obszar węzłowy rangi międzynarodowej w systemie ECONET-POLSKA (27M) oraz węzeł ekologiczny w Międzynarodowym Rezerwacie Biosfery „Polesie Zachodnie".

        W granicach Poleskiego Parku Krajobrazowego Nadleśnictwo Włodawa zarządza lasami o powierzchni 5,64 ha.