Web Content Display Web Content Display

Położenie

Zgodnie z rejonizacją przyrodniczo–leśną Nadleśnictwo znajduje się w Krainie Mazowiecko–Podlaskiej (IV), Dzielnicy Polesia Podlaskiego (6), na terenie mezoregionów: Równiny Kodeńsko–Parczewskiej (b), Równiny Łęczyńsko–Włodawskiej (c), Garbu Włodawskiego (d). Zasięg terytorialny Nadleśnictwa obejmuje powierzchnię 108 tys. ha na terenie trzech powiatów: włodawskiego, parczewskiego i bialskiego.

Dominują płaskie równiny z wywyższonymi na kilka metrów powyżej równin wzgórzami morenowymi lub piaszczystymi pagórami wydmowymi. W południowej części Nadleśnictwa znajduje się Garb Włodawski – płaskie wzniesienie posiadające kilkadziesiąt metrów wysokości względnej, w najwyższym miejscu osiąga wysokość 212 m.n.p.m.

     Klimat terenu Nadleśnictwa należy według R. Gumińskiego do dzielnicy klimatycznej wschodniej i pozostaje pod znaczącym wpływem kontynentalnym. Okres wegetacyjny trwa około 210 dni, roczna ilość opadów utrzymuje się poniżej średniej dla obszaru Polski i wynosi 550 mm. Pod względem przyrodniczym teren Nadleśnictwa charakteryzuje się dużą różnorodnością biotopów, siedlisk i zbiorowisk roślinnych.