Asset Publisher Asset Publisher

Pomniki Przyrody

Na gruntach Nadleśnictwa Włodawa znajduje się 8 pomników przyrody, z czego 6 to drzewa pomnikowe ( 5 szt. dębów szypułkowych Quercus robur, 1 szt. buka pospolitego Fagus silvatica), 1 głaz narzutowy i 1 płat roślinności.

W obszarze wyznaczonym granicami terytorialnego działania Nadleśnictwa Włodawa występuje 88 szt. obiektów uznanych za pomniki przyrody.