Asset Publisher Asset Publisher

Użytki ekologiczne

Na terenie Nadleśnictwa Włodawa jest 9 obiektów przyrodniczych uznanych za użytki ekologiczne (Adampol, Suchawa, Dolina rzeki Włodawki I, Bankowizna, Dolina rzeki Włodawki II, Bagna Ostrowskie, Kołacze, Kaplonosy, Bagno Niedźwiedź) o łącznej powierzchni 219,68 ha. Są to śródleśne bagna, torfowiska i łąki położone na terenie gmin Wyryki, Stary Brus, Hańsk i Włodawa.