Asset Publisher Asset Publisher

Zasoby Leśne Nadleśnictwa Włodawa

Nadleśnictwo Włodawa należy do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Powierzchnia ogólna zredukowana nadleśnictwa na dzień 31.12.2016r. wynosi 23281,63 ha, w tym powierzchnia leśna 22723,90 ha.

          Nadleśnictwo Włodawa należy do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Nadleśnictwo zarządza lasami położonymi we wschodniej części województwa lubelskiego na terenie trzech starostw powiatowych: Biała Podlaska, Parczew i Włodawa; 10 gmin: Sławatycze, Sosnówka, Tuczna, Wisznice, Podedwórze, Hanna, Hańsk, Stary Brus, Włodawa, Wyryki i Miasto Włodawa . Ogółem zasięg terytorialny nadleśnictwa wynosi 1110,06 km2 , a jego lesistość wynosi 28,8%. Na ogólną powierzchnię 33086 ha lasów położonych w zasięgu działania nadleśnictwa, lasy własności prywatnej zajmują 32,4% powierzchni.

Powierzchnia ogólna zredukowana nadleśnictwa na dzień 31.12.2016r. wynosi 23281,63  ha, w tym powierzchnia leśna 22723,90 ha.

Teren Nadleśnictwa Włodawa pod względem klimatycznym położony jest w krainie klimatów umiarkowanych Wielkich Dolin, z najwyższymi na ziemiach polskich amplitudami temperatury powietrza.

Ważniejsze dane klimatyczne dla Nadleśnictwa Włodawa kształtują się następująco:

·         średnia temperatura roczna                   +7,50 C

·         długość okresu wegetacyjnego                         214 dni

·         średnia suma opadów rocznych                        542 mm 

Udział siedlisk  leśnych

•    lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych -                            43,42 %

 •   wilgotne, bagienne i łęgowe, gdzie dominuje olsza -                                           34,23 %

 •   borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, głównie sosny -  22,35 % 

Udział procentowy  typów siedliskowych Nadleśnictwa Włodawa:

•        Bs      0,05 %

•        Bśw    6,43 %

•        Bw     0,21 %

•        BMśw 15,87 %

•        BMw   8,27 %

•        BMb    0,13 %

•        LMśw  39,46 %

•        LMw    16,75 %

•        LMb    0,78 %

•        Lśw    3,98 %

•        Lw      1,44 %

•        Ol       6,33 %

•        OlJ      0,27 %

•        Lł       0,03 %

Podstawowym gatunkiem lasotwórczym na terenie nadleśnictwa jest sosna, która występuje na 52 % powierzchni leśnej oraz w mniejszym stopniu brzoza, dąb i olsza występujące odpowiednio na 15%, 15% i 11% powierzchni. Inne gatunki (Md, Św, Kl, Js, Gb, Tp, Os, Wb) mają niewielkie znaczenie zajmując w sumie 7% powierzchni leśnej.

Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

•     I klasa –                   10%

•     II klasa –                  15%

•     III klasa –                 28%

•     IV klasa –                 23%

•     V klasa -                    9%

•     VI klasa i starsze – 15%

Największy udział stanowi IIIb,  IVa,  IVb  klasy wieku, która stanowią łącznie 37,12% powierzchni i 45,9% zasobności.

Przeciętny wiek  drzewostanów wynosi 59 lat.

Przeciętna zasobność grubizny brutto – 246m3/ha.

Ogólny zapas grubizny brutto w Nadleśnictwie Włodawa wynosi -  5333,9 tys. m3.