Leśnictwa Nadleśnictwa Włodawa Leśnictwa Nadleśnictwa Włodawa

Brus

Adam Kościuczyk
698892354

Kołacze

Sylwester Kotlarek
513056851

Lipówka

Stanisław Dajek
608579449

Lubień

Andrzej Patrzyk
516 202 041

Marynki

Radosław Neczaj
664 483 271

Antopol

Krzysztof Leśniewski
606 731 455

Hanna

Marcin Tkaczuk
606 731 512

Kaplonosy

Mariusz Markiewicz
516 202 046

Matiaszówka

Zbigniew Szmidt
608 579 452

Romanów

Tadeusz Bendziuk
608 579 413

Siedliska

Mariusz Hariasz
608 467 885

Adampol

Marek Lach
516202042

Augustów

Maciej Chwalczuk
600987615

Dobropol

Ryszard Jaskulski
516 202 044

Załucze

Andrzej Kowalczuk
608 467 838

Leśnictwo Szkółkarsko - Nasienne

Barbara Lach
512 086 540